viernes, 14 de marzo de 2008

Ocells de L’Hospitalet de Llobregat: Lluer (Carduelis spinus) 14.3.2008

El matí del 14.3.2008, s’han vist dos lluers (Carduelis spinus) volant sobre els edificis del carrer Rodés amb Estrella, direcció sud i reclamant.

El Catàleg de la fauna de L’Hospitalet diu (descarregable aquí, 14 Mb, pdf) respecte d’aquesta espècie:


Descripció:

Fringíl·lid de pit groc, espatlles olivàcies marcades de bru, màscara facial groga, ales fosques amb dues franges grogues i cua fosca amb bases grogues. Les femelles tenen els tons més apagats,
sense groc al pit i amb més marques brunes.
És una espècie que a l’hivern experimenta regulars pujades i baixades demogràfiques a causa de la disponibilitat d’aliment, principalment llavors. Mida: 12
cm. Pes: 13,5 gr

Hàbitat:

Viu als boscos de coníferes i bedolls. A l’hivern, i en migració, és una espècie que podem veure a molta més diversitat de boscos, fins i tot en parcs urbans.

Estatus i distribució:

Proper a l’amenaça (NT). Espècie protegida. Migrador i hivernant regular. Les observacions d’aquesta espècie es recullen al riu Llobregat i a la zona agrària de Bellvitge. Arreu del país és un hivernant i migrador molt comú, però nidifica de manera puntual al Pirineu.


L’hivern 2007-2008, a diferència de l’anterior, ha estat prolix en cites d’aquesta espècie que, no obstant, és molt rara dins el casc urbà i només l’havia observat alguna vegada, molt rarament a Santa Eulàlia fa més de 25 anys. El lluer és un hivernant irregular a Catalunya amb anys ‘bons’ i d’altres en que l’espècie és francament rara (vegeu gràfic d’anellaments a Catalunya, font: ICO). Per més informació sobre l’estatus de l’espècie a Catalunya mireu aquí

Abstract: L’Hospitalet de Llobregat birds: Siskin. Two Siskins were seen in flight on 14th March 2008. The bird is very scarce in the town and had only been recorded near the river in recent times. In Catalonia it’s an irregular overwintering visitor (see graphic) and this winter 2007-2008 seems good for the species.

Resumen: Aves de L'Hospitalet de Llobregat: Lúgano. Se observaron dos l´lúganos en vuelo el 14.3.2008 en L'Hospitalet. La especie es muy rara en la ciudad y sólo se había citado cerca del río en tiempos recientes. En Catalunya es un invernante irregular (ver gráfico) y el invierno 2007-2008 parece haber sido bueno para la especie.


No hay comentarios: