miércoles, 25 de febrero de 2009

Goldeneye at El Fondo, Alacant, 1st for the province [Porrón Osculado en el Hondo, 1ª cita para Alicante]


What appears to be the 1st record of Goldeneye (Bucephala clangula) for the Alicante province, was recorded at El Fondo (also named El Hondo) lagoon on Friday 20 February 2009 (Graham Critchell). A photo of a female could be taken and it's reproduced above (G.Critchell).

Resumen: Porrón Osculado en el Hondo, 1ª cita para Alicante. La que parece ser la primera cita de Porrón Osculado para Alicante fue citada en la laguna del Hondo el 20.2.2009 (Graham Critchell). Se pudo tomar una foto de la hembra que se reproduce adjunta.

viernes, 13 de febrero de 2009

3ª Jornadas de Observación de Aves Marinas Anilladas del 6 -8.3.2009 [3rd Colour-ring reading weekend 6-8th March 2009]


Larus audouinii ad. ringed & white pvc XAD, Ebro Delta, Tarragona 2007 (© Ricard Gutiérrez)

El Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM) convoca la 3ª jornada dedicada a la observación de aves marinas anilladas con anillas de códigos de colores. Durante un fin de semana, observadores de toda España realizarán un seguimiento simultáneo de aves marinas para la detección y lectura de las aves con anillas de PVC de color, con la coordinación del GIAM.

Para participar en esta jornada es necesario utilizar la ficha estandar para anotar los resultados de localidades y tiempo de observación, aves totales observadas y aves anilladas observadas (descargar protocolos y ficha aquí.

La ficha debe ser enviada únicamente a la dirección: coordinadorgiam@gmail.com en el plazo más breve de tiempo. La coordinación se encarga de tramitar la observación con el anillador o bien el propio observador puede hacerlo. Una vez conocidos los datos de anillamiento, el coordinador enviará los datos a los observadores. Varios coordinadores autonómicos voluntarios le darán forma a los datos para su publicación en el Boletín del GIAM:

- Galicia, Asturias, Cantabria y Pais Vasco (cormoranes): David Álvarez
- Asturias, Cantabria y Pais Vasco (resto especies): Nacho Vega
- Galicia (resto especies): Antonio Gutierrez
- Interior peninsular (Madrid, Castilla-Leon, Navarra y Aragón): Javier Marchamalo
- Interior peninsular (Castilla La Mancha y Extremadura): Gabriel Martin
- Andalucía: Salvador García
- Murcia: Antonio Fuentes
- Cataluña (cabecinegras) y Comunidad Valenciana: Albert Cama
- Cataluña (resto especies) y Baleares: Ricard Gutierrez

Cualquier persona interesada puede participar en esta actividad los días 6, 7 y 8 de marzo de 2009.

Mas información (metodología, contacto) ver
web GIAM:

La "1ª y 2ª Jornada de Observación de Aves Marinas Anilladas" celebradas en los inviernos de 2007 y 2008, registraron una gran participación (mas de un centenar de observadores) a lo largo de la costa española y centro peninsular. Se registraron casi 800 aves anilladas de 9 especies: cormorán grande (Phalacrocorax carbo), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus), gaviota de Audouin (Larus audouinii), gaviota patiamarilla (Larus michahellis), gaviota sombría (Larus fuscus) y gaviota reidora (Larus ridibundus), gaviota tridáctila (Rissa trydactyla) y gaviota cáspica (Larus cachinnans). Esta actividad ha dado lugar a una cantidad importante de datos para diferentes proyectos de anillamiento españoles y extranjeros, leyéndose anillas de varios países europeos con los que los miembros del GIAM mantienen colaboración desde los últimos años a través del control de anillas de PVC. Próximamente serán publicados en el Boletín del GIAM (ver web).

Abstract: 3rd Colour-ring reading weekend 6-8th March 2009. Organized by Spanish Seabird Group, GIAM, a colour-ringed seabird weekend is scheduled for 6-8th March. Aim is collecting the higher number of readings that should be sent with the standard form above (from GIAM website) to the coordinator. Results will be published in online GIAM bulletin in due course.

jueves, 5 de febrero de 2009

4ª edició del curs d'identificació d'ocells a L'Hospitalet

Després de l'èxit de les edicions de 2007 i 2008, s'ofereix una nova edició del curs d'aproximació al coneixement de la fauna vertebrada per mitjà de la identificació dels ocells al camp.

EL CURS ÉS GRATUÏT

L'Hospitalet de Llobregat es troba entre dos sistemes naturals ben contrastats. Per una banda, el delta del Llobregat, segon delta en extensió de Catalunya i zona humida d'importància internacional. Més de la meitat del terme municipal de L'Hospitalet és comprès en els seus terrenys. Per una altra banda, la serralada litoral i, concretament, el massís de Collserola, hàbitat d'espècies forestals mediterrànies, que s'endinsen als parcs i jardins de la ciutat.

L'Hospitalet, a més a més, és situada al bell mig de la ruta migratòria de la Mediterrània litoral, que ressegueix les carenes de les muntanyes que ens envolten, com a fils conductors de la migració que cada any porta milions d'ocells d'Europa a l'Àfrica i viceversa.

Com s'identifica un ocell? Què és el cant? i la veu? Com s'han d'utilitzar uns prismàtics i per a què? Cal, de vegades, un telescopi? Quines són les principals espècies que tenim? Tant si s'és aficionat com un naturalista avesat, com es poden recollir el màxim de dades d'una observació per esbrinar de quina espècie es tracta?

Totes aquestes preguntes tindran resposta en el curs d'iniciació a la identificació d'ocells al camp.

Programa

1. Introducció
• L'observació dels ocells. Les llistes faunístiques i la seva
repercussió en la conservació de la natura.
• Factors que incideixen en la identificació d'un ocell:
topografia, muda, plomatge, datació, sexe i veu.
2. Els grups d'ocells i el seu hàbitat
• Ocells marins i aquàtics.
• Ocells terrestres.
3. Materials i fonts d'informació
• Bibliografia: guies de camp i eines electròniques.
• Òptica: els prismàtics, el telescopi i els accessoris.
• El digiscoping (fotografia digital telescòpica).
• Altres eines complementàries: GPS, telèmetres, remembird,
programari d'ordinador...
• Recursos disponibles a Internet.
4. El mètode d'identificació. Part I
• Observació d'un ocell. Què cal fer?
• Regles bàsiques de la identificació d'ocells al camp.
• La descripció.
5. El mètode d'identificació. Part II
• Pràctiques de realització i valoració de descripcions
d'identificaci

Objectiu del curs

Proporcionar a l'alumnat uns coneixements teòrics i pràctics per identificar ocells al camp, amb especial atenció a la fauna ornitològica de L'Hospitalet. Amb l'ajut dels materials i les tecnologies a l'abast, s'adquiriran nocions bàsiques d'identificació d'ocells salvatges i s'aprendrà a conservar els registres efectuats per a una futura referència.

Sortides de camp

Es preveu la realització de dues sortides de camp.

• La primera per ambients urbans de parcs de la ciutat: del parc de les Planes al parc de Can Buxeres. Reconeixement i identificació de les espècies presents. Realització d’un inventari. Aplicació dels continguts adquirits a les sessions teòriques.

• La segona s’efectuarà per ambients agrícoles i fluvials de la plana deltaica del Llobregat a l’entorn de la marina de L’Hospitalet per tal d’observar espècies de fauna complementàries a les anteriors.

Dates i horaris


Els dilluns 2, 9, 16, 23 i 30 de març de 2009, de 19 a 20.30 h
Els dissabtes 14 i 28 de març, de 9 a 13.15 h
Lloc: Centre Cultural Sant Josep, L'Hospitalet.
Metro: L-1 Rambla Just Oliveras. Renfe L'Hospitalet de Llobregat. Autobus L-14 (Diagonal - L'H)

Observacions


Per fer les sortides de camp es pot anar amb mitjans de locomoció propis o a peu. Es recomana portar-hi prismàtics i calçat còmode.

Més informació i com arribar-hi i inscripcions: Web de l'Ajuntament de L'Hospitalet

Organitza:
Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Professor:
Ricard Gutiérrez

Resumen: Nuevo cursillo de aves en L'Hospitalet de Llobregat. Un nuevo cursillo de identificación de aves, la 4ª edición, se celebrará en L'Hospitalet en Marzo de 2009. La inscripción es gratuita en el Centro Cultural Sant Josep (seguir link). Se impartirá en catalán y castellano, en función del alumnado.
Abstract: New bird training course at L'Hospitalet de Llobregat. A new edition of a training course aimed to help people in the learning process of birdwatching techniques will be held in L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona next March 2009. It's free (inscriptions at Sant Josep Cultural Center, follow above link) and it will be carried out in Catalan and Spanish.