sábado, 25 de octubre de 2008

Ocells de L’Hospitalet: Torlit, espècie nova i avifauna de can Trabal [Birds of L’Hospitalet: Stone Curlew, new species and birds of can Trabal]

Can Trabal, L'Hospitalet de Llobregat © Ricard Gutiérrez

L’Hospitalet afegeix una nova espècie al seu catàleg de l’avifauna municipal, el Tòrlit (Burhinus oedicnemus): un ocell observat als camps de can Trabal, L’Hospitalet, el 21.10.2008 (Ricard Gutiérrez). Aquesta espècie, pròpia de l’Empordà i de les estepes de Lleida a Catalunya era antigament coneguda al delta del Llobregat, del que can Trabal en forma part, amb un nom propi, el de ‘Xarlot’. No obstant això, i malgrat la cita fa uns anys de tres exemplars a la zona, perduda per a la ciència i de la que no es tenen més detalls, l’espècie és rara al conjunt del delta del Llobregat i de les comarques de Barcelona, on gairebé només es veu de tant en tant al delta del Llobregat.


Burhinus oedicnemus, 21.10.2008 Can Trabal, L'Hospitalet de Llobregat © Ricard Gutiérrez


Aquesta espècie (foto) ve a palesar la importància d’aquesta zona com a primer refugi per a la fauna migratòria que ve del nord en les seves migracions i que té en aquest espai el primer recer després de travessar les àrees urbanes de les comarques del Maresme i Barcelonès. De fet, en un cens efectuat el mateix dia 21.10.2008 (Ricard Gutiérrez) es van detectar un total de 27 espècies d’ocells, 25 dins de cens, amb una densitat lineal de 248,09 ocells/km, una densitat altíssima comparada amb la mitjana d’ocells per km detectats a boscos, conreus o aiguamolls. A més, aquests ocells estaven situats a la zona, com ens ho explica la densitat dintre de banda o ocells que hi havia sobre el terreny per cada 10 hectàries censades, que amb un nombre de 80 té un valor molt alt en comparació amb dades semblants.Cens IKA, 21.20.2008 Can Trabal, L'Hospitalet de Llobregat © Ricard Gutiérrez

La zona acollia ocells omnívors com garses, pardals de dues espècies, granívors com fringíl·lids o insectívors com pit-rojos, cueretes o cotxes fumades (foto), totes típiques de l’entorn agrícola del delta del Llobregat.


Phoenicurus ochruros, fem. 21.10.2008 Can Trabal, L'Hospitalet de Llobregat © Ricard Gutiérrez


Aquesta zona està amenaçada per un projecte urbanístic que la pretén alterar i destruir com a tal. Per saber-ne més cal llegir les webs de l’Associació de Veïns de Bellvitge i la de la Saboga, on podeu descarregar el posicionament del Consell Municipal de la Sostenibilitat de L’Hospitalet, del que formem part. Podeu també apuntar-vos a la causa que s’ha començat a facebook per tal d’aturar aquest projecte aquí. No podem deixar que es destrueixi l'únic lloc de tot l'Estat on es pot anar a veure un tòrlit en metro! (L1, Hospital de Bellvitge).Aves de L’Hospitalet de Llobregat: Alcaraván, especie nueva y aves de can Trabal. El 21.10.2008 se observó un alcaraván (foto) en la zona de can Trabal, área de cultivos de L’Hospitalet de Llobregat perteneciente al delta del Llobregat y en peligro de desaparición. Un censo efectuado en la zona el mismo día (cuadro) arrojó una densidad de 248,09 aves/km lineal y 80 aves/10 Ha dentro de banda, ambos resultados muy meritorios y significativos. Hay una campaña para evitar la destrucción de esta zona, la única de la provincia de Barcelona (y de España?) donde puedes ir a ver un alcaraván en metro! y que pretende el Ayuntamiento de L’Hospitalet. Podeis ver más en los enlaces arriba mencionados y uniros a la causa de facebook arriba mencionada. Se trata del último vestigio de delta del Llobregat en su parte norte y hay que conservarlo a toda costa.


Birds of L’Hospitalet de Llobregat: Stone Curlew, new species and birds of can Trabal. On 21.10.2008, a Stone Curlew was seen (photo) at can Trabal area, a cultivated land within the Llobregat delta, included in L’Hospitalet de Llobregat city and critically endangered by an urbanization plan. A census carried out on 21.10 (table) gave a result of 249,09 birds/km and 80 bidrs/10Ha within band density, both scors highly meritory and significative. There is an ongoing campaign to stop the planned destruction of the last remain of Llobregat delta north of the river, the only place in Barcelona province (and Spain?) where you can see a Stone Curlew travelling in the Metro!. You can seen the links above and join a cause in facebook too. It’s the last remaining northern part of Llobregat delta that has to be saved at any cost.

lunes, 20 de octubre de 2008

La población más meridional ibérica de Cormorán moñudo, afectada por un vertido [Ship wreck affects southernmost Iberian population of Med. Shag]El accidente del MV Fedra en Gibraltar en octubre de 2008 ha puesto en jaque a la exígua población del extremo sur del Mediterráneo de esta subespécie amenazada de extinción y cuyas poblaciones en la costa ibérica son muy escasas.

Se han encontrado aves petroleadas que han sido llevadas al centro de recuperación. Podeis leer la noticia competa en inglés en la web de la Gibraltar Ornithological and Natural History Society (GONHS) aquí.

Abstract. Ship wreck affects southernmost Iberian population of Mediterranean Shag. The wreck of the MV Fedra (see video above) close to Europa point in Gibraltar has affected the southernmost iberian population of Mediterranean Shag, an endangered species. Despite efforts, some birds have been affected, and conservation of this population is now threatened. Read more in the GONHS website here

lunes, 6 de octubre de 2008

Lista E: Ibis Escarlata en Huesca [E list: Scarlet Ibis at Huesca]

Ibis Escarlata Eudocimus ruber (también llamado Corocoro), observado por Jorge Espier el pasado sábado día 20 de septiembre de 2008 en unos arrozales junto a la carretera que une las localidades oscenses de Grañén y Tramaced.

Alberto Bueno, de Huesca, nos envía la observación de un escape muy colorido, un Ibis escarlata (Eudocimus ruber) en los arrozales de Grañén, Huesca. Doble interés tiene la cita: por un lado la presencia de aves escapadas en lugares poco frecuentes y por otro el hecho que no necesariamente todas las aves escapadas se ven en el litoral o cerca de los lugares de donde un dia se fugaron.

'Espectacular avistamiento de esta colorida ave, sin duda un escape. Originaria de Sudamérica (Colombia, Venezuela, Guayana, Brasil e isla de Trinidad), en los últimos años su presencia ha proliferado en varios zoos y aviarios de la Península Ibérica. Además de Jerez, donde se trajeron al menos 11 ejs. procedentes del Zoo de Munich en 2005, también existen otros núcleos en parques como el aviario de Mundo Mar en Benidorm, en Madrid Faunia y en el Oceanográfico de Valencia (entre otros)'.


Abstract: E List. Scarlet ibis at Huesca. A Scarlet Ibis, obviously escaped (but from where?) was seen on 20.9.2008 at Grañén ricefields, Huesca, being the 1st for the region of this E list species. This records demonstrates how an escape does not need to appear close to the place where it escaped from or close to major coastal wetlands.

Águilas perdiceras marcadas [Marked Bonelli's Eagles]

Jove de l'any d'Hieraaetus fasciatus (Josep Nogué). Extret de la web de l'equip d'estudi de l'aguila perdiguera
Joven del año de Águila Perdicera (Josep Nogué). Extraído del Web de l'equip d'estudi de l'aguila perdigueraToni Hernández, de la Universitat de Barcelona ens fa arribar aquest missatge

Toni Hernández, de la Universidad de Barcelona nos hace llegar este mensaje

Durant la temporada de reproducció de 2008, l'Equip de Biologia de la Conservació – Àliga Perdiguera de la Universitat de Barcelona va realitzar el marcatge de 32 polls volanders procedents de 20 territoris d'Àliga Perdiguera a Catalunya. El marcatge va consistir en equipar els polls amb una anella metàl·lica convencional a la pota esquerra, i una anella de lectura a distància d'alumini anoditzat de color vermell a la pota dreta. El codi de l'anella de lectura a distància inclou dos caràcters alfanumèrics que és llegeixen en sentit vertical, de dalt a baix. Per aquest motiu sol·licitem que qualsevol ornitòleg que observi algun individu marcat, ens ho comuniqui a l'adreça electrònica del web de l'equip d'estudi de l'aguila perdiguera

La informació requerida és: codi de l'anella, lloc i data de l'observació.

Durante la temporada de reproducción de 2008, el Equipo de Biología de la Conservación – Águila Perdicera de la Universidad de Barcelona realizó el marcaje de 32 pollos volanderos procedentes de 20 territorios de Águila Perdicera en Catalunya. El marcaje consistió en equipar los pollos con una anilla metálica convencional en la pata izquierda, i una anilla de lectura a distancia de aluminio anodizado de color rojo en la pata derecha. El código de la anilla de lectura a distancia incluye dos caracteres alfanuméricos que se leen en sentido vertical, de arriba a abajo. Por este motivo solicitamos que cualquier ornitólogo que observe algún indivíduo marcado, nos lo comunique a la dirección electrónica del web de l'equip d'estudi de l'aguila perdiguera

La información requerida es: código de la anilla, lugar y fecha de la observación.

Abstract. Marked Bonelli's Eagles. A total of 32 chicks of Bonelli's Eagle (Hieraaetus fasciatus) have been colour-ringed in Catalonia, NE Spain. They carry besides the ordinary ring, a red aluminium ring with two alphanumeric characters. Please contact the Barcelona University team in the event of any sighting of those birds.