jueves, 12 de abril de 2012

Larus delawarensis al delta de l'Ebre. IV 2012.


En data 12.4.2012 vaig trobar un ocell de segon any calendari (Euring 5) de Gavina de Delaware (Larus delawarensis) al terme municipal de Deltebre, al Delta de l'Ebre, Baix Ebre. L'ocell, amb el plomatge força desgastat que podem atribuir a un primer estiu restava alimentant-se i descansant a un filtre verd de nova construcció a la zona, prop de gavians de potes grogues (Larus michahellis).  

La Gavina de Delaware va ser considerada raresa al conjunt de l'estat espanyol fins el 2005 inclòs moment en el que es va descatalogar com a tal restant però amb aquesta consideració dins l'àmbit català i essent, a partir d'aquell moment, estudiada pel Comitè Avifaunístic Català. Amb tot sempre ha estat una veritable raresa a Catalunya i fins 2005 només hi havia tres cites homologades a casa nostra (De Juana 2006) mentre que les posteriors escassegen: una el 2006 homologada pel CAC (Pedrocchi en López & Clavell 2009) i al portal ornitho.cat hi figura una de recent de febrer de 2012 a l'abocador de Solius, Llagostera (Carlos Álvarez-Cros) en una espècie que potser recentment no és tan frequent com anys enrera al conjunt ibèric. Observació i fotos (digiscòping a ma sobre Leica 20-60x) © Ricard Gutiérrez.

En fecha 12.4.2012 encontré un ejemplar de segundo año calendario (Euring 5) de Gaviota de Delaware (Larus delawarensis) en el término municipal de Deltebre, en el Delta del Ebro, Tarragona. El ave, con el plumaje muy desgastado, atribuible a un primer verano, se alimentaba y descansaba en un filtro verde de nueva construcción en la zona, junto a gaviotas patiamarillas (Larus michahellis).

La Gaviota de Delaware fue considerada rareza en el conjunto de España hasta el 2005 incluido, momento en el que se descatalogó como tal  quedando sin embargo con esta consideración dentro del ámbito catalán y siendo, a partir de ese momento, estudiada por el Comité avifaunístico Catalán. Con todo, siempre ha sido una verdadera rareza en Catalunya y hasta 2005 sólo existian tres citas homologadas en Catalunya (De Juana 2006) mientras que las posteriores escasean: una en 2006 homologada por el CAC (Pedrocchi en López & Clavel 2009) y otra más en el portal ornitho.cat de febrero de 2012 en el vertedero de Solius, Llagostera (Carlos Álvarez-Cros). Una especie, en definitiva, que quizás recientemente no sea tan frecuente como años atrás en el conjunto ibérico. Observación y fotos (digiscoping a mano sobre Leica 20-60x) © Ricard Gutiérrez.


Abstract. 1st Summer Ring-billed Gull at Ebre Delta, Tarragona, April 2012. An Euring 5 Larus delawarensis was found at Deltebre, Delta de l'Ebre on 12.4.2012 (Ricard Gutiérrez). See photos above. Despite having been withdrawn from Spanish rarities list from 2005 on, it's still a rarity in Catalonia (as it was formerly) where there are 3 accepted records to 2005 and few claims afterwards.Hence the interest of this sighting.