martes, 14 de diciembre de 2010

Sit blanc al Delta de l'Ebre [Escribano nival en el Delta de l'Ebre]

© Ricard Gutiérrez, 14.12.2010

El 14.12.2010 es va detectar un exemplar de Sit Blanc (Plectrophenax nivalis) a la zona de Migjorn, Sant Jaume d'Enveja, Delta de l'Ebre (Ricard Gutiérrez), vegeu un parell de fotografies.

Aquest exemplar arribà a la zona amb una baixada de temperatures anunciada per a la setmana de l'observació. Casualment o no el mateix dia de la cita s'observà un cabussó orellut (Podiceps auritus) al delta del Llobregat, Barcelona (Ferran López) i arrivaben set Becs de serra grossos (Mergus merganser) a la ria d'Eo, a Lugo (L.José Salaverri), ocells tots ells de distribució més nordenca i potser anunci d'un canvi de temps cap a més fred.

El Sit Blanc és rar a nivell català i el portal Ornitho.cat recull per als tres darrers anys quatre cites:

  • 30.11.2007, 1 ex. a Premià de Mar (Jaume Castellà)
  • 11.12.2008, 1 ex. a Àger, Noguera (Marc Gàlvez)
  • 7.11.2009, 1 ex. a la Gola del Ter, Torroella de Montgrí, Baix Empordà (Oriol Baena)
  • 20.12.2009, 2 exs. a Sort, Pallars Sobirà (Job Roig)
I encara hi hauria una altra cita de gener de 2009 recollida en aquest mateix blog al Pirineu.

La present cita seria la primera per a la temporada 2010-2011 i cau dintre de les dates que sol presentar-se aquesta espècie molt escassa però de presència gairebé anual els darrers temps.

© Ricard Gutiérrez, 14.12.2010


Resumen. Escribano nival en el Delta de l'Ebre.
El 14.12.2010 se observó un ejemplar de Escribano Nival en Migjorn, Sant Jaume d'Enveja, en el delta del Ebro, Tarragona. Se trata aparentemente de la primera cita de la temporada en Catalunya donde en los últimos tres años se han producido cuatro citas según el portal Ornitho.cat, junto con otra recogida en este blog y donde la especie sería muy escasa pero de presencia casi anual.

Abstract. Snow Bunting at Ebro Delta. On 14.12.2010 a Snow Bunting was seen at Migjorn, Ebro Delta, Tarragona, Catalonia. It's the 1st record of the season of a species that in Catalonia is a nearly annual very rare visitor with only five records in the last three years (four from Ornitho.cat and another from this blog, see above).

sábado, 4 de diciembre de 2010

Is this a Lesser Black Backed X Ring-billed Gull hybrid? [¿Es un híbrido de Gaviota Sombría x Delaware?]


Delfín González, which contributes to Rare Birds in Spain since its very first day, photographed the enclosed gull, a possible hybrid Lesser Black-backed x Ring-billed Gull at Colmenar Viejo dump, Madrid, on 28 November 2010. The gull-watchers visiting the dump think that it is the same bird they saw in the area in October 2008 and 2009, having been seen the three years during the same day within a 15-day period. Any comment?

Delfín González, que colabora con Rare Birds in Spain desde el primer día, fotografió la gaviota adjunta, posible híbrido de Sombría x Delaware en el VRSU de Colmenar Viejo, en Madrid, el 28.11.2010. El equipo de autores que observan gaviotas en la zona piensan que se trata del mismo ejemplar que observaron en la zona en Octubre de 2008 y 2009, habiéndose observado los tres años el mismo mes con un margen de 15 dias. ¿Algún comentario?

Ocells de L'Hospitalet de Llobregat. Reietó (Regulus regulus), nova espècie per a la ciutat [Birds of L'Hospitalet .Goldcrest, new city species]


El Reietó (Regulus regulus) és un dels ocells més petits d'Europa. Propi d'àmbits forestals montans, a Catalunya nia als Pirineus i de forma puntual al Montseny (vegeu més informació al SIOC aquí). Malgrat pugui ser una espècie que localment és freqüent en boscos de coníferes a muntanya, a l'època de cria és absent de la resta del territori. A l'hivern però es reben contingents de la resta d'Europa (hi ha una recuperació d'un ocell anellat a Suïssa als Pirineus) i la temporada 2010-2011 sembla ser un d'aquests hiverns on s'observen reietons en llocs inusuals de la costa. Mogut per aquesta circumstància el portal ornitho.cat està recollint dades d'aquesta espècie, de la qual a data 4.12.2010 ja s'havien recollit 164 cites (vegeu mapa).


El reietó però no s'havia citat a L'Hospitalet de Llobregat on sí hi havia cites hivernals del seu parent proper, el Bruel (R.ignicapilla). Era evident que aquest hivern era bon moment per afegir una espècie nova al catàleg de la fauna ornitològica de la ciutat i per això no va estranyar que el 3.12.2010 s'observessin dos a potser una de les zones més adients potencialment per ell a la ciutat: els pinars que hi ha al parc de les Planes (Ricard Gutiérrez). Dos exemplars voltaven emetent el seu reclam i constitueixen l'espècie número 150 de les citades a L'Hospitalet de Llobregat. Quina serà la propera?

Abstract. Goldcrest, new species for L'Hospitalet de Llobregat. On 3 December 2010, two Goldcrests (R.regulus) were observed in an urban park of my hometown, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. This is the 1st record for the city, now scoring 150 species on its town list. This record has been included in the ornitho.cat database which is gathering which seems to be an influx of N birds to Catalonia. Database includes so far 164 records up to early December 2010.

Resumen. Reyezuelo sencillo, especie nueva para L'Hospitalet de Llobregat. El 3.12.2010 se observaron dos reyezuelos sencillos en un parque urbano de mi ciudad, L'Hospitalet de Llobregat. Esta es la primera cita para la ciudad cuyo catálogo ornítico alcanza ya las 150 especies de aves. La cita ha sido incluída en la base de datos ornitho.cat que está recogiendo datos de lo que parece ser una entrada de aves norteñas en Catalunya y que incluye, hasta principios de Diciembre 2010 un total de 164 citas.