miércoles, 3 de julio de 2013

I també al port de Tarragona ...


Aspecte de la zona de nidificació, en primer terme, amb un niu abandonat.


La gavina corsa (Larus audouinii) també ha niat al port de Tarragona el 2013. En una zona d'obres s'ha instal·lat un grup d'individus que finalment han produït 19 nius. D'aquests potser 2-3 van fracassar i en data 26.6.2013 s'han anellat un total de 16 polls, 15 d'ells amb anelles PVC, els primers nascuts a la història dins la ciutat de Tarragona.

Els codis emprats, facilitats per IMEDEA-CSIC són: BR40, BR41, BR42, BR43,BR44,BR45,BR46.BR47, BR48, BR49, BR4A, BR4B, BR4C, BR4F i BR4H.

Primer poll de Larus audouinii anellat a la comarca del Tarragonès. 26.6.2013
Poll de Larus audouinii anellat amb PVC. 26.6.2013


Aquest èxit de cria ha estat possible gràcies a l'acció coordinada de naturalistes tarragonins, personal de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya (DAAM) i les autoritats mediambientals del Port de Tarragona, que van aconseguir que el contractista de l'obra activa, FCC, aturés les activitats durant les semanes de la incubació i el creixement dels polls. Un exemple a seguir i de remarcable èxit ja que les gavines es van instal·lar amb les obres en funcionament. Cal remarcar en aquest procès la feina dels naturalistes locals autoritzats per al seguiment de gavines del Port, liderats pel Dr.Albert Cama, que van detectar la colònia, adonar-se de la rellevància de la mateixa i són sense dubte motor de l'èxit de tot el procès des de la fase inicial fins aconseguir la finalització de la cria.

La nidificació de l'espècie en aquesta zona es pot interpretar com a temporal ja que aquesta àrea concreta està en obres actives i les condicions que han atret a la corsa no es repetiran. No obstant això, cal recordar un intent el 2010 d'una parella solitària a un norai del mateix port, en una altra ubicació, que no va eclosionar. El litoral central tarragoní, doncs, té interès per a aquesta espècie amenaçada i s'haurà de prestar atenció els propers anys a eventuals intents, particularment després de veure també l'experiència de la colonització de l'entorn urbà de Barcelona que demostra que les preferències de selecció de zona de cria d'aquesta espècie estan canviant.

Adults a la zona on han niat. Les tanques metàl·liques es van posar per evitar accessos no desitjats i els palets de fusta perquè s'amaguessin els polls dels abundants gavians argentats que hi havia a la zona.


Amb aquesta localitat, la gavina corsa ha niat a sis llocs diferents a Catalunya el 2013, amb un total de 8.535 parelles (compilació: DAAM):

Delta de l'Ebre (Punta de la Banya)                       6983  (Font: IMEDEA/PN Delta de l'Ebre-DAAM)
Port de Sant Carles de la Ràpita                            1140   (Font: IMEDEA/PN Delta de l'Ebre-DAAM)
Delta de l'Ebre (Salines de la Tancada)                       1   (Font: IMEDEA/PN Delta de l'Ebre-DAAM)
Port de Tarragona                                                      19   (Font: DAAM/ A.Cama et al/Port de Tarragona)
Delta del Llobregat                                                  323  (Font: DAAM/Consorci P.G.E.N. Delta del Llobregat)
Antic estany del Port (Zona Franca de Barcelona)    69  (Font: DAAM)


Abstract. And also in Tarragona harbour. Audouin's Gull has also bred within an active works area in the Tarragona harbour. 19 pairs produced 16 chicks that were ringed on 26th June 2013. Using the sidebar translator you can access the full text either in English or in other languages.

Resumen. Y también en el puerto de Tarragona. La Gaviota de Audouin ha nidificado también en una zona de obras activas en el puerto de Tarragona: 19 parejas produjeron 16 pollos que fueron anillados el 26.6.2013. Usando la pestaña de traducción que hay en la barra lateral derecha se puede obtener una traducción total de este post al castellano y otras lenguas.


Referència:  

Cama, A. 2013. I també al port de Tarragona. Birdspain blog. Descarregat de http://birdspain.blogspot.com/2013/07/i-tambe-al-port-de-tarragona.html

No hay comentarios: