viernes, 29 de junio de 2012

Unseasonal Little Crake in Catalonia [Rascletó en època reproductora a Catalunya][Polluela bastarda en época de cría en Catalunya]

The Little Crake (Porzana parva) at Torreferrussa on 28-29.6.2012  (© CRFS Torreferrussa)


On 28th June 2012, a Little Crake female (Porzana parva) was found at Vilafranca del Penedés, Barcelona by personnel of the local town council. It was presumably found within the village. The bird was brought to the recovery center of Torreferrussa where on 29th June was properly identified, being only the 2nd ever reaching the recovery center of the Generalitat de Catalunya.

The Little Crake is a scarce migrant in Spain, but in the NE is fairly regular. Indeed, the only breeding record for Iberia is that of a bird at Llobregat delta with a nest and chicks on 19th May 1995 (Gutiérrez, R. 2004 Rascletó Porzana parva in Estrada et al Atlas dels Ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 194-195) Given the dates of the observation this female could be a failing breeder  already on dispersal movement. Bird examination by Elena Obón, vet of the Torreferrussa center revealed a rather good condition but no brood patch at all supporting the migration option. It's the first recent June record of Little Crake in Catalonia and probably Spain.


The Little Crake (Porzana parva) at Torreferrussa on 28-29.6.2012  (© CRFS Torreferrussa)


El 28 de juny de 2012, es va trobar un rascletó femella (Porzana parva) a Vilafranca del Penedès, Barcelona per part del personal de l'ajuntament local. Es va trobar, presumiblement dins de la vila. L'ocell va ser portat al centre de recuperació de Torreferrussa, on el 29 de juny es va identificar adequadament. És la segona vegada que un exemplar d'aquesta espècie arriba al centre de recuperació de la Generalitat de Catalunya.
 
Els rascletó és un migrant escàs a Espanya, si bé al NE és força regular. De fet, només hi ha un registre de reproducció per a Iberia d'aquesta espècie i és el d'un ocell al delta del Llobregat amb un niu i polls el 9 de maig de 1995 (Gutiérrez, R. 2004 Rascletó Porzana parva in Estrada et al Atlas dels Ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 194-195)

Donades les dates de l'observació d'aquesta femella podria tractar-se d'un reproductor fallit ja en moviments de dispersió. L'examen que se l'ha fet al centre per part de la veterinària, Elena Obón ha permès comprovar que es tractava d'un ocell en relatiu bon estat però sense cap mena de placa covatriu, el que dona suport a la idea del migrant o individu dispersiu. Sigui com sigui, és el primer registre recent del mes de juny de Porzana parva a Catalunya i, probablement, Espanya.


The Little Crake (Porzana parva) at Torreferrussa on 28-29.6.2012  (© CRFS Torreferrussa)


El 28 de junio de 2012, se encontró una polluela bastarda hembra (Porzana parva) en Vilafranca del Penedès, Barcelona por parte del personal del ayuntamiento local. Se encontró, presumiblemente dentro de la villa. El pájaro fue llevado al centro de recuperación de Torreferrussa, donde el 29 de junio se identificó adecuadamente. Es la segunda vez que un ejemplar de esta especie llega al centro de recuperación de la Generalitat de Cataluña.

La polluela bastarda es un migrante escaso en España, si bien el NE es bastante regular. De hecho, sólo hay un registro de reproducción para Iberia de esta especie y es el de un ave en el delta del Llobregat con un nido y pollos el
9 de mayo de 1995 (Gutiérrez, R. 2004 Rascletó Porzana parva in Estrada et al Atlas dels Ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 194-195)

Dadas las fechas de la observación de esta hembra podría tratarse de un reproductor fallido ya en movimientos de dispersión. El examen del ave, practicado por la veterinaria del centro Elena Obon, permitió comprobar como el ave estaba en relativo buen estado y no presentaba placa incubatriz, lo que da apoyo a la presencia de la misma como individuo migratorio o dispersivo. Sea como sea, es el primer registro reciente del mes de junio de Porzana parva en Cataluña y, probablemente, España.
Agraïments. A Rubén Gutiérrez i Elena Obón del CRFS Torreferrussa per l'interès en la cita i per la seva tasca, conjuntament amb tota la gent del centre, en la lluita per la recuperació de la fauna salvatge de Catalunya. 

No hay comentarios: