domingo, 9 de enero de 2011

Prou de pluges d'ocells morts [Basta de lluvias de aves muertas]


Estic cansat de tanta notícia d'ocells morts aquí o allà. Tant de bo es parli d'ocells d'aquí a 10 dies quan fem el cens hivernal d'ocells aquàtics. Aleshores no, no interessarà perquè el Parlament estarà a tope, l'equip x de futbol haurà marcat 3 gols a l'y fora de casa o alguna iniciativa especuladora del banc zz posarà els pels de punta als 'mercats internacionals'.

Aquests dies de Nadal i cap d'any o la gent està amagada, esquiant, paint, fent números de com passarà el mes o amb sort de vacances. No hi ha massa notícies. I per això quan resulta que uns pobres ocells surten volant del seu dormidor perquè bé fan una 'mascletà' al País Valencià, o tiren petards pel cap d'any a USA ja estem davant un misteri propi de Fringe o Expedient X. Es moren Corvus monedula a Suècia? Sí. Doncs mirem-ho no sigui un cas d'un virus com el West Nile. Es moren tórtores turques a Itàlia? Doncs es van morir desenes o centenars a Montjuïc fa uns mesos i ningú va dir res. I era un virus aviar. Coses que passen en la fauna, particularment en la 'suburbana'. Recordeu el cas dels cignes muts en relació a la grip aviar i com van actuar de vectors, en aproximar-se a granges de pollastres contaminats al delta del Danubi....

Mentrestant la gent al·lucina recordant la pel·licula de Hitchcock, resulta que sí, que hi ha menys pardals a les nostres ciutats, perquè cada cop 'són més netes' o al camp hi ha menys ortòpters perquè es fumiga molt, i en conseqüència hi ha menys ocells insectívors com ara els capsigranys, botxins i companyia. Per no dir que la sobrepesca actua sobre els ocells marins i tants d'altres problemes. Aquests darrers potser sí són la veritable tragèdia. I cada dia està passant. Però no interessa mediàticament. Potser haurem de fer pedagogia ambiental de vacances? A L'Hospitalet i per defensar la nostra zona agrícola ja ho fem, i no ens va malament. Aquesta epidèmia apocalíptica d'ocells morts ploguts del cel a mi, que crec que parlo amb coneixement de causa , em cansa. Més parlar de la conservació de la natura, però cada dia. Que això no és ni Fringe, ni Lost, ni Expedient X, ni Gran Hermano. Per sort.
Estoy cansado de tanta noticia de pájaros muertos aquí o allá. Ojalá se hable de aves dentro de 10 días cuando hagamos el censo invernal de aves acuáticas. Entonces no, no interesará porque el Parlamento estará a tope, el equipo x de fútbol habrá marcado 3 goles al 'y' fuera de casa o alguna iniciativa especuladora del banco zz pondrá los pelos de punta a los 'mercados internacionales'.

Estos días de Navidad y fin de año o la gente está escondida, esquiando, haciendo la digestión, de rebajas, haciendo números de cómo pasará el mes o con suerte de vacaciones. No hay demasiadas noticias. Y por eso cuando resulta que unos pobres pájaros salen volando de su dormidero porque bien hacen una 'mascletà' en la Comunidad Valenciana, o tiran petardos el fin de año en USA ya estamos ante un misterio propio de Fringe o Expediente X. Se mueren Corvus monedula en Suecia? Sí. Pues miremos que no sea un caso de un virus como el West Nile si no hay otras evidencias físicas. ¿Se mueren tórtolas turcas en Italia? Pues se murieron decenas o centenares en Montjuïc, Barcelona, hace unos meses y nadie dijo nada. Y era un virus aviar. Cosas que pasan en la fauna, particularmente en la 'suburbana'. Recuérdese el caso de los cisnes vulgares en relación a la gripe aviar y cómo actuaron de vectores, al aproximarse a granjas de pollos contaminados en el delta del Danubio ....

Mientras tanto la gente alucina recordando la película de Hitchcock de los pájaros, resulta que sí, que hay menos gorriones en nuestras ciudades, porque cada vez 'son más limpias' o en el campo hay menos ortópteros porque se fumiga mucho, y en consecuencia hay menos pájaros insectívoros como los alcaudones. Por no decir que la sobrepesca actúa sobre las aves marinas y tantos otros problemas. Estos últimos problemas quizás sí son la verdadera tragedia. Y cada día están pasando. Pero no interesan mediáticamente. ¿Tal vez tendremos que hacer pedagogía ambiental de vacaciones? En L'Hospitalet y para defender nuestra zona agrícola ya lo hacemos, y no nos va mal. Esta epidemia apocalíptica de pájaros muertos llovidos del cielo a mí, que creo que hablo con conocimiento de causa, me cansa. Más hablar de la conservación de la naturaleza, pero cada día. Que esto no es ni Fringe, ni Lost, ni Expediente X, ni Gran Hermano. Por suerte.


Abstract. Enough talking about dead bird showers. By late 2010 and early 2011 media referred to sudden death of thousands of birds elsewhere from USA to Europe. Many different species were involved. Some people started relationing this with sobrenatural or tragic unknown causes. There is an explanation for every single case, mostly linked to human activities or diseases. However, in this opinion text I protest about the fact that in 10 days nobody will talk about the real problems of the birds such as habitat destruction or related problems. These 'bird showers' are no X-files or 'The Birds' movie. More attention to the nature problems, please, but on a regular basis, not only on holidays.

No hay comentarios: