lunes, 6 de octubre de 2008

Águilas perdiceras marcadas [Marked Bonelli's Eagles]

Jove de l'any d'Hieraaetus fasciatus (Josep Nogué). Extret de la web de l'equip d'estudi de l'aguila perdiguera
Joven del año de Águila Perdicera (Josep Nogué). Extraído del Web de l'equip d'estudi de l'aguila perdigueraToni Hernández, de la Universitat de Barcelona ens fa arribar aquest missatge

Toni Hernández, de la Universidad de Barcelona nos hace llegar este mensaje

Durant la temporada de reproducció de 2008, l'Equip de Biologia de la Conservació – Àliga Perdiguera de la Universitat de Barcelona va realitzar el marcatge de 32 polls volanders procedents de 20 territoris d'Àliga Perdiguera a Catalunya. El marcatge va consistir en equipar els polls amb una anella metàl·lica convencional a la pota esquerra, i una anella de lectura a distància d'alumini anoditzat de color vermell a la pota dreta. El codi de l'anella de lectura a distància inclou dos caràcters alfanumèrics que és llegeixen en sentit vertical, de dalt a baix. Per aquest motiu sol·licitem que qualsevol ornitòleg que observi algun individu marcat, ens ho comuniqui a l'adreça electrònica del web de l'equip d'estudi de l'aguila perdiguera

La informació requerida és: codi de l'anella, lloc i data de l'observació.

Durante la temporada de reproducción de 2008, el Equipo de Biología de la Conservación – Águila Perdicera de la Universidad de Barcelona realizó el marcaje de 32 pollos volanderos procedentes de 20 territorios de Águila Perdicera en Catalunya. El marcaje consistió en equipar los pollos con una anilla metálica convencional en la pata izquierda, i una anilla de lectura a distancia de aluminio anodizado de color rojo en la pata derecha. El código de la anilla de lectura a distancia incluye dos caracteres alfanuméricos que se leen en sentido vertical, de arriba a abajo. Por este motivo solicitamos que cualquier ornitólogo que observe algún indivíduo marcado, nos lo comunique a la dirección electrónica del web de l'equip d'estudi de l'aguila perdiguera

La información requerida es: código de la anilla, lugar y fecha de la observación.

Abstract. Marked Bonelli's Eagles. A total of 32 chicks of Bonelli's Eagle (Hieraaetus fasciatus) have been colour-ringed in Catalonia, NE Spain. They carry besides the ordinary ring, a red aluminium ring with two alphanumeric characters. Please contact the Barcelona University team in the event of any sighting of those birds.

No hay comentarios: