sábado, 30 de mayo de 2009

Híbrido de Anas platyrhynchos x acuta [Mallard x Pintail hybrid]


Francesc Moncasí nos envía estas fotos de un ánade que presenta carácteres híbridos entre Ánade real (Anas platyrhynchos) y Ánade rabudo (Anas acuta). Se observó el 23.1.2009 en el Estany d'Ivars d'Urgell, Ivars, Lleida. El autor nos envía las notas que tomó al respecto (en català):

A l’acabar el SOCC de l’Estany, i desde l’aguait del costat del canyissar de depuració, vaig veure aquest ànec estrany, possiblement un híbrid mascle entre un ànec coll-verd i un ànec cuallarg (Anas platyrrynchos x acuta), nedant al costat d’una femella d’ànec coll-verd (Anas platyrrynchos), i amb un parell de mascles i dos femelles més de coll-verd entre la vegetació de vora l’aigua. Comparteix trets morfològics de les dos espècies: el bec, forma final del collaret blanc, longitud del coll, rectrius de la cua, infracovertores caudals i zona cloacal del plomatge semblen de cuallarg; per altra banda, el cap, panxa i mirallet alar coincideixen amb el patró d’un coll-verd. També trobem trets intermitjos (p. ex: el pit, dors…), no ben definits.
Comparte características morfológicas de las dos especies: el pico, forma final del collar blanco, longitud del cuello, rectrices de la cola, infracoberteras caudales y zona cloacal del plumaje parecen de rabudo. Por otra parte la cabeza, pecho y espejuelo alar coinciden con el patrón de un azulón. También hay carácteres intermedios (e.g. el pecho, dorso...), no bien definidos.


Abstract. Hybrid Mallard x Pintail. A drake of this crossing, showing intermediate characters (see photos above) was seen on January 23rd at Ivars lagoon, Ivars d'Urgell, Lleida (Francesc Moncasí).

No hay comentarios: