Ocells de L’Hospitalet: Torlit, espècie nova i avifauna de can Trabal [Birds of L’Hospitalet: Stone Curlew, new species and birds of can Trabal]

Can Trabal, L'Hospitalet de Llobregat © Ricard Gutiérrez

L’Hospitalet afegeix una nova espècie al seu catàleg de l’avifauna municipal, el Tòrlit (Burhinus oedicnemus): un ocell observat als camps de can Trabal, L’Hospitalet, el 21.10.2008 (Ricard Gutiérrez). Aquesta espècie, pròpia de l’Empordà i de les estepes de Lleida a Catalunya era antigament coneguda al delta del Llobregat, del que can Trabal en forma part, amb un nom propi, el de ‘Xarlot’. No obstant això, i malgrat la cita fa uns anys de tres exemplars a la zona, perduda per a la ciència i de la que no es tenen més detalls, l’espècie és rara al conjunt del delta del Llobregat i de les comarques de Barcelona, on gairebé només es veu de tant en tant al delta del Llobregat.


Burhinus oedicnemus, 21.10.2008 Can Trabal, L'Hospitalet de Llobregat © Ricard Gutiérrez


Aquesta espècie (foto) ve a palesar la importància d’aquesta zona com a primer refugi per a la fauna migratòria que ve del nord en les seves migracions i que té en aquest espai el primer recer després de travessar les àrees urbanes de les comarques del Maresme i Barcelonès. De fet, en un cens efectuat el mateix dia 21.10.2008 (Ricard Gutiérrez) es van detectar un total de 27 espècies d’ocells, 25 dins de cens, amb una densitat lineal de 248,09 ocells/km, una densitat altíssima comparada amb la mitjana d’ocells per km detectats a boscos, conreus o aiguamolls. A més, aquests ocells estaven situats a la zona, com ens ho explica la densitat dintre de banda o ocells que hi havia sobre el terreny per cada 10 hectàries censades, que amb un nombre de 80 té un valor molt alt en comparació amb dades semblants.Cens IKA, 21.20.2008 Can Trabal, L'Hospitalet de Llobregat © Ricard Gutiérrez

La zona acollia ocells omnívors com garses, pardals de dues espècies, granívors com fringíl·lids o insectívors com pit-rojos, cueretes o cotxes fumades (foto), totes típiques de l’entorn agrícola del delta del Llobregat.


Phoenicurus ochruros, fem. 21.10.2008 Can Trabal, L'Hospitalet de Llobregat © Ricard Gutiérrez


Aquesta zona està amenaçada per un projecte urbanístic que la pretén alterar i destruir com a tal. Per saber-ne més cal llegir les webs de l’Associació de Veïns de Bellvitge i la de la Saboga, on podeu descarregar el posicionament del Consell Municipal de la Sostenibilitat de L’Hospitalet, del que formem part. Podeu també apuntar-vos a la causa que s’ha començat a facebook per tal d’aturar aquest projecte aquí. No podem deixar que es destrueixi l'únic lloc de tot l'Estat on es pot anar a veure un tòrlit en metro! (L1, Hospital de Bellvitge).Aves de L’Hospitalet de Llobregat: Alcaraván, especie nueva y aves de can Trabal. El 21.10.2008 se observó un alcaraván (foto) en la zona de can Trabal, área de cultivos de L’Hospitalet de Llobregat perteneciente al delta del Llobregat y en peligro de desaparición. Un censo efectuado en la zona el mismo día (cuadro) arrojó una densidad de 248,09 aves/km lineal y 80 aves/10 Ha dentro de banda, ambos resultados muy meritorios y significativos. Hay una campaña para evitar la destrucción de esta zona, la única de la provincia de Barcelona (y de España?) donde puedes ir a ver un alcaraván en metro! y que pretende el Ayuntamiento de L’Hospitalet. Podeis ver más en los enlaces arriba mencionados y uniros a la causa de facebook arriba mencionada. Se trata del último vestigio de delta del Llobregat en su parte norte y hay que conservarlo a toda costa.


Birds of L’Hospitalet de Llobregat: Stone Curlew, new species and birds of can Trabal. On 21.10.2008, a Stone Curlew was seen (photo) at can Trabal area, a cultivated land within the Llobregat delta, included in L’Hospitalet de Llobregat city and critically endangered by an urbanization plan. A census carried out on 21.10 (table) gave a result of 249,09 birds/km and 80 bidrs/10Ha within band density, both scors highly meritory and significative. There is an ongoing campaign to stop the planned destruction of the last remain of Llobregat delta north of the river, the only place in Barcelona province (and Spain?) where you can see a Stone Curlew travelling in the Metro!. You can seen the links above and join a cause in facebook too. It’s the last remaining northern part of Llobregat delta that has to be saved at any cost.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Tarabilla diluida en Palencia en agosto de 2020

Presumed Barn Swallow x House Martin hybrid at Algar river, Alacant, April 2016

Las últimas de las Filipinas